http://www.mapsembed.com/otto/

Телефони за контакт:
Първо отделение – 073/88 41 39
Второ отделение (База с.Горно Хърсово) – 073/88 41 40
Приемно – диагностично звено – 073/88 41 38
Звено дневни дейности рехабилитация,
ресоциализация и трудотерапия – 073/88 00 02
Въведете валиден E-mail и име, за да се свържем с вас