————————————————————————————————————-

————————————————————————————————————-

06.03.2019 г.
„ЕЖЕДНЕВНО ПРИГОТВЯНЕ И ДОСТАВКА НА ХРАНА ЗА НУЖДИТЕ НА ПАЦИЕНТИ И ПЕРСОНАЛ В ЦПЗ – БЛАГОЕВГРАД ЕООД ”
 • AОП №: 01190-2019-0002
 • Краен срок за получаване на оферти:  
———————————————————————————————————————————-
11.01.2019 г.
„ЕЖЕДНЕВНО ПРИГОТВЯНЕ И ДОСТАВКА НА ХРАНА ЗА НУЖДИТЕ НА ПАЦИЕНТИ И ПЕРСОНАЛ В ЦПЗ – БЛАГОЕВГРАД ЕООД ”
 • AОП №: 01190-2019-0001
 • Краен срок за получаване на оферти:  

————————————————————————————————————-

15.06.2018 г.

“Доставка на медицински изделия и дезинфектанти за нуждите на ЦПЗ – Благоевград ЕООД през 2018 – 2019 г.”

 • AОП №: 9077291
 • Краен срок за получаване нa оферти: Дата: 25.06.2018 г.  15:30 ч.
 • Удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти Дата: 02.07.2018 г.  15:30 ч.

————————————————————————————————————

15.06.2018 г.

“Доставка на лекарствени продукти за нуждите на ЦПЗ – Благоевград ЕООД през 2018 – 2019 г.”

 • AОП №: 9077290
 • Краен срок за получаване нa оферти: Дата: 25.06.2018 г.  15:30 ч.
 • Удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти Дата: 02.07.2018 г.  15:30 ч.

————————————————————————————————————-

27-02-2018 г.

„ЕЖЕДНЕВНО ПРИГОТВЯНЕ И ДОСТАВКА НА ХРАНА ЗА НУЖДИТЕ НА ПАЦИЕНТИ И ПЕРСОНАЛ В ЦПЗ – БЛАГОЕВГРАД ЕООД ”

 

 • AОП №: 01190-2018-0001
 • Краен срок за получаване на оферти:  23/03/201815:30 часа

—————————————————————————————————————————————————–

 

Профил на купувача преди 2018