Новини

9th November 2018

На 10 Октомври е Световния ден на психичното здраве и Звено дневни дейности организира изложба на изработените материали по програмата Трудотерапия в различните модули “Арт – терапия”, “Занимателна трудотерапия”, така също и представиха свои стихове. Проведе се беседа на тема: ” Младите хора и психичното здраве в един променящ се свят”

Световният ден на психичното здраве се отбелязва за първи път на 10 октомври 1992 година. Той стартира като годишна проява на Световната федерация за психично здраве с участието на тогавашния държавен секретар Ричард Хънтър. Ключов момент в обявяването на 10-ти октомври за Световния ден на психичното здраве има Клуба на Първите дами, основан и представляван от г-жа Розалин Картър. Тази организация, подкрепяща и участваща в проявите за деня на психичното здраве, в последствие се преименува в “Международен комитет на жените-лидери към Световна федерация за психично здраве” и включва 41 жени – държавни лидери и членове на кралски фамилии. В Световната федерация за психично здраве, създадена през 1948 година, членуват организации и лица от 112 страни от цял свят.

Отбелязването на 10 oктомври като Световен ден на психичното здраве цели да насочи вниманието на обществото към психичните проблеми и да предизвика обществени дискусии, свързани с превенцията и лечението на психичните заболявания.

Психичното здраве не е просто отсъствие на психична болест, то е особен вид душевно благополучие, равновесие и комфорт, което прави човека максимално работоспособен, удовлетворен от себе си и от това, което върши. Психичното здраве на човека играе важна роля при комуникацията между индивидите и поражда желание за активно развитие и усъвършенстване.

Основната причина за поява на тези разстройства е стресът в ежедневието и особеностите на начина на живот. Социално-икономическите фактори, генетичната предразположеност и особеностите на съответната култура са сред другите фактори, които водят до тези разстройства. Първите симптоми, които биха могли да издават наличието на проблеми са безсъние, честа умора, лошо настроение раздразнителност. В тези случаи човек трябва да потърси медицинска помощ при съответния специалист –психиатър, психотерапевт, психолог. При хронични заболявания, свързани с дефицит на социални умения и възможности за самостоятелен живот, в терапията е необходимо да се включват и социални работници, които да провеждат психосоциална рехабилитация на потърпевшите. Нужно е и обществото да преодолее стигмата към психиатричната помощ и проблеми, за да се получи адекватно лечение още в ранните стадии на разстройството.

„Няма здраве без психично здраве“ е мотото, под което се отбелязва Световният ден на психичното здраве. Инициативите за отбелязването на този ден по света са многочислени. За всяка година се поставя по един основен тематичен акцент.

45685688_774682942880714_1301859940956110848_n 45718438_248108189201829_102446892838813696_n 45816359_536608136751583_4854223714985705472_n

Всяка година 10 октомври  се отбелязва Световният ден на психичното здраве. Инициативите за отбелязването на този ден по света са многочислени. За всяка година се поставя по един основен тематичен акцент.

Юношеството и ранните години на зряла възраст са време на живот, когато се появят много промени, като например промяна на училищата, напускане на дома и започване в университет или нова работа. За мнозина това са вълнуващи моменти. Те могат да бъдат и периоди на стрес и опасения. В някои случаи, ако не бъдат разпознати и управлявани, тези чувства могат да доведат до психични заболявания. Разширяването и използването на онлайн технологии, без да носи несъмнено много предимства, може да доведе и до допълнително напрежение, тъй като връзката с виртуалните мрежи по всяко време на деня и нощта нараства. Много младежи също живеят в райони, засегнати от извънредни хуманитарни ситуации, като конфликти, природни бедствия и епидемии. Младите хора, живеещи в подобни ситуации, са особено уязвими към умствени страдания и болести.

Половината от всички психични заболявания започват от 14-годишна възраст, но повечето случаи остават незабелязани и нелекувани. По отношение на тежестта на заболяването сред подрастващите, депресията е третата водеща причина. Самоубийството е втората водеща причина за смърт сред 15-29-годишните. Вредното използване на алкохол и незаконни наркотици сред юношите е важен въпрос в много страни и може да доведе до рискови поведения като опасен секс или опасно шофиране. Нарушенията в храненето също предизвикват загриженост.

 

Все по-голямо признание за значението на изграждането на умствена устойчивост

 

За щастие все повече се признава значението и подпомагането на младите хора да изградят умствена устойчивост от най-ранна възраст, за да се справят с предизвикателствата на днешния свят. Насърчаването и защитата на здравето на юношите носи не само ползи за здравето им, както в краткосрочен, така и в дългосрочен план, но също така и в икономически и обществен план, като здрави млади те могат да допринесат повече за работната сила, семействата и обществото като цяло.

 

Предотвратяването започва с по-добро разбиране

 

Много неща могат да бъдат направени, за да се подпомогне изграждането на умствена устойчивост от ранна възраст, за да се предотврати умственото безпокойство и заболяване сред юношите и младите хора и да се управлява и възстановява от психични заболявания. Предотвратяването започва с осъзнаване и разбиране на ранните предупредителни признаци и симптоми на психични заболявания. Родителите и учителите могат да помогнат за изграждането на умения за живот на деца и юноши, които да им помогнат да се справят с ежедневните предизвикателства у дома и в училище. Психосоциалната подкрепа може да бъде осигурена в училищата и другите обществени среди и, разбира се, може да се въведе, подобри или разшири обучението на здравните работници, за да им позволи да откриват и управляват нарушения на психичното здраве.

 

Инвестициите на правителствата и включването на социалните, здравните и образователните сектори са всеобхватни, интегрирани, основани на факти програми за психичното здраве на младите хора са от съществено значение. Тази инвестиция трябва да бъде свързана с програми за повишаване на осведомеността сред подрастващите и младежите за начините да се грижи за тяхното психично здраве и да помогне на връстниците, родителите и учителите да знаят как да подкрепят своите приятели, деца и ученици. Това е фокусът за тазгодишния Световен ден на психичното здраве.

 

 

  45693317_187521712171955_3410507292074835968_n 45720681_193657291561165_6958433862376488960_n45651733_295494937753629_5855034309945065472_n

               През 2018г. Мотото е:” Младите хора и психичното здраве в един променящ се свят”

45685113_180649572873984_8172509628194619392_n 45636889_190653291812148_7725498146515582976_n 45695941_1056830737811758_8406823183935602688_n