„Звено дневни дейности рехабилитация, ресоциализация и трудотерапия”

9th November 2018

Психосоциалната рехабилитация стъпва на идеята, че хората с психични заболявания са в състояние да се развиват, научават нови неща, да усвояват навици и умения, необходими за самостоятелен живот в общността и са способни да се справят по-добре, отколкото са се справяли до този момент.

Работи се по няколко направления за създаване на умения за:

–           Поддържане на хигиенно – битови навици

–           Придобиване на трудови навици

–           Водене на здравословен начин на живот

–           Придобиване на самочуствие – разбиране на своята значимост в обществото

–           Проява на постоянство, развиване на по-добра автономност, и инициативност и отговорност.

–           Да се намали степента на изолираност и самота.

–           Включване в групово – терапевтични  занимания

„Звено дневни дейности, рехабилитация, ресоциализация и трудо терапия” е част от „ЦПЗ – Благоевград” ЕООД и функционира от 2017г.

45636889_2180126175641621_3227071940397105152_n                                                                     35123834_10213864778232148_2043594599632470016_n

 

Предоставя се комплекс от безплатни здравни, психологични и социални услуги. Развиват се програми за психосоциална рехабилитация за хора с психични заболявания. Чрез които се предоставят възможности на хората с психични заболявания да постигнат възможно по-добро ниво на автономност.        Чрез своите методи  рехабилитацията им помага да се научат да компенсират и преодоляват последиците от заболяването, посредством усвояване на нови умения и техники, както и постепенното им въвеждане към самостоятелен начин на живот.

Капацитета на „Звено дневни дейности, рехабилитация, ресоциализация и трудотерапия”  е 25 човека. В него работят петима специалисти:

–           Лекар – психиатър

–           психолог

–           социални работници

–           медицинска сестра

IMG_20180412_115948               35049656_10213864781112220_5835375746415067136_n                 31723358_10213573661594414_5241906502712688640_n

ЗДДРРТТ е предназначена за хора с психични разстройства, като шизофрения, биполярно афективно разстройство, депресия. По време на престоя получават лекарска, психологична и социална консултация.

Приемането в ЗДДРРТТ става, чрез насочване с медицинско направление от психиатри, личните лекари и изявено желание на хората с психични заболявания.

Целта на дневните дейности е да се структурира времето на хората с психични заболявания, чрез участие в терапевтично ориентирана активност, която да противодейства на регресията, деструктивната зависимост. Създадени са условия за подпомагане, взаимопомощ и ефективна защита  и социална интеграция.

 

„Звено дневни дейности рехабилитация, ресоциализация и трудотерапия”, гр.Благоевград, ул. „Братя Миладинови”21,                          тел. 073/83 00 02

email:zddrrtt@abv.bg